Politica de confidențialitate

Politicade confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

 1. INTRODUCERE

Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și cerinţelor Legii nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Prezenta Politică de confidențialitate conține informații importante și își propune să explice într-un mod simplu și transparent ce tip de date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră, cum le prelucrăm și drepturile dumneavoastră cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră personale.

Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează modalitatea prin care , în calitate de procesator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare ale acestor date;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;
 • durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate;
 • persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI

, unitate administrativ-teritorială, având cod SIRUTA <….>, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră personale atunci când utilizați Aplicația.

Prin accesarea și utilizarea Aplicației și dobândirea calității de Utilizator, se presupune că ați citit Termenii și condițiile Aplicației și ale prezentei Politici de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal și că vă dați consimțământul pentru a procesa informațiile dumneavoastră personale necesare pentru ca aceste servicii să fie furnizate.

Citiți cu atenție această politică pentru a înțelege practicile noastre de date și modul în care le tratăm. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste practici, nu accesați serviciile furnizate de această Aplicație.

Dacă după citirea acestui acord în întregul său nu sunteți încă sigur sau aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de email: ….

 1. PRINCIPII DE PROCESARE

Protejarea și respectarea vieții private este una dintre preocupările noastre constante.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face într-un mod legal, corect și transparent.

Scopul pentru care colectăm datele dumneavoastră personale sunt specificate, explicite și legitime, iar datele dumneavoastră personale nu vor fi prelucrate în continuare într-o manieră care poate fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Vom colecta datele dumneavoastră personale într-o manieră adecvată. Datele personale colectate sunt relevante și limitate la informațiile necesare în scopul prelucrării, exacte și, dacă este necesar, actualizate.

Ne-am angajat să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura ștergerea sau corectarea datelor incorecte.

Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai mare decât cea în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, cu excepția circumstanțelor impuse de lege, în cazul în care păstrarea poate fi necesară și ulterior.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în mod confidențial. Stocarea acestora se va face într-o manieră care să asigure securitatea necesară.

Datele cu caracter personal vor fi partajate terților numai dacă sunt necesare în scopul furnizării de servicii în baza unor acorduri sau în situația în care partajarea este necesară conform actelor normative aplicabile.

Persoanele în cauză au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea și ștergerea, impedimentul sau restricționarea procesării datelor și dreptul la portabilitatea datelor.

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE

Dacă accesați Aplicația noastră ca vizitator, fără a urma și procedura de înregistrare ca Utilizator:

 • Informații tehnice, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru conectarea computerului la internet, tipul și versiunea browserului, informațiile de conectare, setarea fusului orar, sistemul de operare și platforma, tipul de dispozitiv pe care îl utilizați sau numărul de telefon mobil utilizat de dispozitiv, informațiile despre rețeaua mobilă, sistemul dumneavoastră de operare mobil, tipul de browser mobil pe care îl utilizați și așa mai departe colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare (dacă e cazul).

În situația creării unui cont de Utilizator simplu (nu în calitate de Cetățean al localității), se vor prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele
 • Numărul de telefon mobil
 • Adresa de e-mail (opțional)

În situația creării unui cont de Utilizator și luării deciziei de crea cont de cetățean al localități, suplimentar față de datele menționate anterior, se vor prelucra și următoarele date cu caracter personal:

 • Informațiile cuprinse în cartea de identitate sau alt document utilizat conform legii pentru identificare (e.g. permis de ședere): CNP, serie și număr CI, data și locul nașterii, domiciliul, cetățenia, fotografia din document, etc.

În această situație, declarați expres că sunteți de acord ca organele locale ale lui să vă proceseze datele cu caracter personal în vederea identificării dumneavoastră.

 1. SCOPUL PROCESĂRII

Scopul nostru principal în colectarea informațiilor personale este să vă oferim o experiență sigură, eficientă și personalizată. Folosim informații personale pentru a crea, dezvolta, opera, livra și îmbunătăți serviciile noastre, în conformitate cu Termenii și condițiile și pentru a crea contul de utilizator în Aplicație, pentru a vă identifica ca utilizator și cetățean al localității, precum și pentru a vă oferi acces la diferitele caracteristici, funcționalități și servicii disponibile pentru dumneavoastră ca utilizator înregistrat sau ca cetățean al localității.

În cazul în care doar accesați Aplicația noastră, informațiile personale sunt procesate cu scopul de a oferi o experiență sigură, eficientă și personalizată vizitatorilor.

Dacă vă exprimați consimțământul de a vă abona la newsletter-ul nostru și/ sau alte categorii de comunicări, datele personale furnizate vor fi procesate doar cu scopul de a vă transmite și comunica în modalitățile agreate informații referitoare la serviciile, produsele și articolele noastre.

Informațiile personale furnizate cu ocazia înregistrării contului de utilizator sunt procesate numai în scopul verificării identității, în vederea creării și gestionării contului de utilizator, precum și pentru a asigura comunicarea cu dumneavoastră.

 1. BAZĂ JURIDICĂ PENTRU PROCESARE

Operatorul prelucrează informațiile dumneavoastră personale pe bazele prezentate mai jos:

 • Respectând acordul cu dumneavoastră – Avem nevoie de anumite informații personale pentru a furniza serviciile noastre și nu le putem furniza fără aceste informații.
 • Obligații legale – În unele cazuri, avem responsabilitatea legală de a colecta și stoca informațiile dumneavoastră personale.
 • Interese legitime – Uneori colectăm și folosim informațiile dumneavoastră personale, deoarece avem un motiv legitim de a le avea și acest lucru este rezonabil atunci când este echilibrat împotriva dreptului dumneavoastră la confidențialitate.
 • Consimțământ – acceptând această politică de confidențialitate, ne acordați acordul dumneavoastră specific asupra prelucrării datelor efectuate în scopurile detaliate mai sus.

Temeiul legal de prelucrare a acestor date:

 • Datele cu caracter personal furnizate cu ocazia accesării Aplicației, transmiterii formularului de contact de pe Aplicație, abonării la newsletter și alte comunicări, precum și pentru înregistrarea contului de utilizator sunt prelucrate în baza consimțământul dumneavoastră prealabil, liber, specific, informat, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.
 • În cazul creării unui cont sau conectării ca cetățean al localității, informațiile sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR în scopul executării contractului încheiat între operator și persoana vizată.
 • Informațiile și datele despre domiciliu sau alte date pot fi prelucrate în scopul îndeplinirii unor obligații legale (de exemplu, conform legislației financiar contabile) în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.
 • Protejarea intereselor vitale ale unei persoane fizice în temeiul art. 6 alin. (1) lit. d) GDPR sau a intereselor legitime ale operatorului în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR.

 1. DURATA PROCESULUI DE PRELUCRARE ȘI DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră vor fi păstrate pe durata agreată conform acordului dumneavoastră sau permisă de legislația aplicabilă, precum și atâta timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.

În cazul solicitării dumneavoastră, în conformitate cu legislația aplicabilă precum și la expirarea duratei de timp necesare pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării datelor, vom elimina / șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și / sau vom lua măsuri tehnice de anonimizare, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza noastră de date.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 12 de mai jos.

 1. Este posibil să dezvăluim și informațiile dumneavoastră personale către terți:

(a) În cazul în care solicitați sau ne dați permisiunea de a face acest lucru.

(b) Persoanelor care pot demonstra că au autoritatea legală să acționeze în numele dumneavoastră.

(c) Personalului angajat și/ sau colaborator al operatorului în scopurile menționate mai sus.

(d) Dacă avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale, judiciare sau executive și, după cum este necesar, pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau pentru a preveni anumite activități ilegale.

(e) Pentru a răspunde oricărei revendicări, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile aparținând unei terțe părți, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

(f) Pentru administrarea Aplicației (de exemplu, terți furnizori de soluții software pentru găzduirea aplicației, servicii cloud, baze de date, etc).

(e) Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor.

(g) Pentru remedierea oricăror defecțiuni tehnice identificate în Aplicație.

(h) Pentru identificarea dumneavoastră prin intermediul personalului angajat sau a celorlalte entități aflate în subordinea sau cu care acesta trebuie să conlucreze pentru a realiza identificarea.

Prin manifestarea acordului dumneavoastră cu privire la prezenta politică, declarați expres că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către colaboratori ai , în scopurile prezentate mai sus și pentru a permite oferirea funcționalităților pentru cetățenii localității prin intermediul Aplicației.

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Dacă utilizați aplicația, sunteți răspunzători pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi adresa de e-mail și parola, și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe aplicație cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care utilizatorul suspectează că, din diverse motive imputabile sau nu utilizatorului, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat deținătorul/administratorul Aplicației pentru a bloca accesul la cont și a genera cât mai rapid un nou set de date de acces.

Pentru asigurarea securității și disponibilității informațiilor și serviciilor furnizate in Aplicație, monitorizează traficul de Internet spre și dinspre aplicație în scopul de a detecta eventualele încercări de acces neautorizat sau modificare neautorizată a informației. Prin accesarea și navigarea pe această aplicație, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la monitorizarea și înregistrarea activităților lor.

Folosim măsuri adecvate pentru a menține confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale și pentru a preveni accesul, utilizarea, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizate.

În vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin și pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, operatorul:

 • A implementat intern proceduri de securitate informatică, pentru ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie compromise sau partajate cu persoane neautorizate.
 • Monitorizează eficacitatea procedurilor de securitate informatică prin aplicarea unui management al riscurilor.
 • Auditează sistemele informatice utilizate, în conformitate cu normele aplicabile.
 • Realizează procese de instruire a utilizatorilor cu privire la utilizarea sistemelor informatice folosite de operator.
 • Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal le va fi acordat doar acelor angajați/colaboratori ai operatorului care au nevoie de acces în virtutea sarcinilor care le revin și doar cu aplicarea unor metode de securitate (parole și identificator unic, revocarea accesului în situația în care acesta nu mai este necesar, durată de viață scurtă a conexiunilor la distanță etc.).
 • Efectuarea de controale periodice cu privire la sistemele informatice folosite.

Vă rugăm să rețineți că aceste garanții nu se aplică informațiilor pe care alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețelele sociale deținute de terți.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de personalul sau agenții/colaboratorii noștri autorizați numai în măsura în care li se cere, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dumneavoastră personale.

Stocăm datele dumneavoastră personale în medii de operare care folosesc măsuri rezonabile de securitate pentru a preveni accesul neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile personale pe care le furnizați sunt criptate și păstrate pe serverele proprii aparținând , servere …….

Furnizorii de servicii IT au propriile Politici de confidențialitate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal pe care le puteți găsi mai jos:

Prin exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Politici aferente Aplicației, CONFIRMAȚI CĂ SUNTEȚI DE ACORD și CUNOAȘTEȚI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE aferentă Aplicației.

Este important pentru dumneavoastră să jucați un rol în menținerea securității și securității datelor dumneavoastră personale. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității pentru orice utilizare a contului.

Dacă sunteți la curent cu orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității cu privire la datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către operator, aveți obligația de a notifica imediat operatorul.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrarea și prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale, așa cum s-a descris mai sus, poate necesita transferul unor astfel de date și / sau depozitarea către o destinație din afara țării de reședință către țările din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”), de exemplu, furnizorii de servicii.

Înainte de a transfera datele dumneavoastră, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră personale vor beneficia de o protecție adecvată conform legislației aplicabile.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de acces – aveți posibilitatea de a obține, la cerere, o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de operator, precum și informațiile aferente prelucrării datelor, precum scopul, durata prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise. Totodată, beneficiați de dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de operator.
 • Dreptul la rectificare – dreptul a obține rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate de noi care sunt incorecte sau inexacte, precum și de completare a datelor stocate de noi.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a obține, la cerere, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, precum și în cazul retragerii consimțământului dumneavoastră, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale ale noastre.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor, în cazul în care dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate).
 • Dreptul la opoziție – care vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – care vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce prejudicii în privința dumneavoastră.
 • Dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211, +40.318.059.212, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator.
 • Dreptul de a vă adresa justiției – persoana vizată are dreptul de a apela la instanțele competente dacă nu este mulțumită de prelucrarea datelor sale personale.

Persoana vizată se bucură de aceste drepturi, indiferent de temeiul legal al procesării datelor sale.

 1. DIVERSE

De asemenea, este posibil ca Aplicația noastră să conțină linkuri către și de pe site-urile rețelelor partenere, agenților de publicitate și afiliaților noștri. Dacă accesați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate și că nu putem fi responsabili pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale fiecărui site web înainte de a trimite date personale.

Operatorul va răspunde în scris și într-un termen rezonabil solicitărilor scrise persoanelor vizate privind informațiile prelucrării datelor cu caracter personal. Datele de contact ale operatorului sunt:

Cod SIRUTA

Sediu

Adresă de e-mail: …

Nr. de telefon: …; ….

a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, iar persoana desemnată poate fi contactată la adresa de e-mail .

 1. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Dacă aducem modificări modului în care gestionăm informațiile dumneavoastră personale, vom actualiza această politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în practicile și politicile noastre în orice moment. Vă rugăm să consultați site-ul nostru în mod regulat pentru a vedea actualizări sau modificări ale politicii noastre de confidențialitate. Toate versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate vor fi disponibile pe site-ul nostru web.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound