Platforma de Management a Scolii - sKOOLvers

Monitorizarea activității întregii școli de oriunde, oricând

Monitorizarea activității întregii școli de oriunde, oricând

Introducerea rapidă de note/calitifcative sau absențe

Generarea automata de statistici și rapoarte

Avizier digital personalizat​

Portal Diriginte

Catalogul sKOOLvers oferă dirigintelui posibilitatea de a
vedea în timp real și de a controla întreagă situație școlară a unui elev, a
clasei la care este diriginte, sau să motiveze absente rapid direct de pe propriul dispozitiv

Motivarea absențelor se face rapid și ușor, prin selectarea intervalului și introducerea documentului justificativ (scutirea etc.).

Portal Profesor

În ,,Portalul profesorului” are loc centralizarea informațiilor referitoare la situația școlară. Aceste detalii sunt vizibile pentru părinte, diriginte, director sau inspector. sKOOLvers deschide canalul comunicațional dintre profesori și părinți prin posibilitatea că cei din urmă să acceseze mențiunile, observațiile sau chiar să fie notificați de platformă când copilul primește o notă sau o absență în catalogul digital.

Modul Listă pentru note și absențe

Modul Listă permite introducerea de note și absențe rapide a fost gândit pentru situațiile în care profesorii au de introdus un volum mare de informații în catalog (ex.: când se face prezența, când se introduc notele de la un test pentru întreaga clasă).

Portal Director / Secretariat

Contul de secretariat și contul de director au acces deplin asupra tuturor situațiilor școlare și elevilor din școala respectivă Folosind contul de secretariat, se pot modifica detalii despre elevi sau profesori, se pot adăuga elevi și profesori, se pot modifica note sau absențe (aceste modificări rămânând mereu in istoric) sau pot genera statistici referitoare le situațiile școlare.

Evaluare clasei

Profesorii pot trimite o întrebare către toți elevii, întrebare la care elevii pot răspunde instant, direct din platforma sKOOLvers de pe propriul device sau de pe device-urile școlii. Istoricul răspunsurilor este salvat în contul profesorului.

  • Grilă cu multiple răspunsuri corecte
  • Grilă cu un singur răspuns corect
  • Completarea spațiilor punctate
  • Răspunsuri complexe
  • Asociere răspunsuri pe coloane

Modulul de teste permite evaluarea foarte rapidă a clasei la finalul orei, sau transmiterea unui test pentru acasă.

Profesorii pot alege să creeze testul pe loc în aplicație, sau pot alege dintr-o librărie de teste încărcate de alți profesori pentru subiectele căutate.

Testele sunt corectate automat de platforma sKOOLvers, afișându-i profesorului rezultatele fiecărui elev în parte. Mai departe, profesorul profesorul va decide dacă va trece nota de la test în catalog.

Corectarea automată se face pentru toate tipurile de întrebări, excepție făcând întrebările cu răspuns complex, unde răspunsul elevului trebuie să fie verificat individual de către profesor.

Formular de contact

Telefon

+40 752 546 020

Adresă

Bulevardul Pipera 1B,
București, România

Email

contact@skoolvers.ro